Кафедра Радіотехніки Вінницького національного технічного університету

Голова журі олімпіади - д. т. н., проф., зав. каф. Радіотехніки  Осадчук Олександр Володимирович

Відповідальний секретар олімпіади — к. т. н., доц. каф. Радіотехніки Коваль Костянтин Олегович

Телефон:  (0432) 598-481

Email: vsort.vntu@gmail.com